F.A.Q

Over Crionovo

Crionovo verkoopt aan dealers – installateurs, die plaatselijk met een goede service de eindgebruiker ondersteunen. Zij kennen hem en kunnen hem snelst en best van dienst zijn.

Crionovo verkoopt eveneens over contractors, dit zijn installateurs, die ketens bedienen met een SLA – approach. Deze benadering van Service Level Agreements maakt een correcte, scherpe inschatting mogelijk van de werkelijke kost van transport, plaatsing, inbedrijfstellen, naverkoopdienst, preventief onderhoud, bewaking, en dergelijke meer.

Crio komt van het Griekse Kryos: koude, Novo komt van het Latijn Novus – nova- novum: nieuw, vernieuwend.

Crionovo wil vernieuwende koeling brengen, met onder meer aandacht voor nieuwe koudemiddelen, nieuwe functionaliteit,... .

CrioPro is het eigen merk en tegelijkertijd kwaliteitslabel van Crionovo. CrioPro is een selectie van Europees kwaliteitsmateriaal, voor een competitieve prijs.

Een Crionoom is een Crionovo – relatie, die mee helpt het klavertje vier van 4 E’s uit te dragen.

 1. Econoom - Profit : economische investeringen, die return on investment geven
 2. Ecoloog - Planet : ecologische installaties, milieuvriendelijk en verbruiksgunstig
 3. Ergonoom - People : ergonomische, mensvriendelijke toestellen
 4. Effect maker  - Profit : efficiënte koeling die winst helpt genereren

Dit is een tijdelijke promotie met belangrijke prijsvermindering ter lancering van een nieuw artikel of ter stimulatie van een seizoenartikel. Door onderhandeling met leveranciers, waarmee Crionovo al een langdurige relatie heeft, het opstellen van productieprogramma’s, het combineren in hoeveelheden met betrekking tot gunstiger handling in verpakking en transport, kan goede kwaliteit voor erg goede prijzen aangeboden worden.

Dit is het netwerk van professionele installateurs in de Benelux en Noord-Frankrijk, die met name werken met West-Europees kwaliteitsmateriaal, die geregeld voor deze originele merken opleiding volgen, die onderdelen zelf in voorraad houden voor een snelle service ter plaatse bij de gebruiker. Doordat ze heel wat volume doen met deze producten, hebben ze een uitstekende kennis, krijgen ze goede, scherpe condities, lossen ze problemen sneller en eenvoudiger op….. wat enorm kostenbesparend is

7 onderscheidende kenmerken van Crionovo:

 • Eerder West-Europese originele merken…..
  dan Aziatische private labels
 • Eerder globale oplossingen en projecten…..
  dan fragmenten, losse apparaten en producten
 • Eerder specialisme zoals ijs, HACCP, ecologische oplossingen…..
  dan “generalisme” van “dozen schuiven”
 • Eerder innovatie rond veiligheid en milieu…..
  dan klassieke prijs-kopieën
 • Eerder een kleinere, onafhankelijke, trouwe partner, die waarde hecht aan persoonlijke
  relatie….
  dan een grote push- mastodont waarin de klant een boekhoudkundig nummer is
 • Eerder toegevoegde waarde, die winst brengt, en dit zowel voor de dealer-installateur als
  voor de eindgebruiker, en dit op lange termijn….
  (dankzij een kleinere, slankere, efficiënte organisatie met top kwaliteit aan een scherpe prijs)
  dan winst vooral op korte termijn, met sterke nadruk op het element aankoopprijs, weinig op
  service (in plaats van totale gebruiksprijs);
 • Eerder reputatie en relatie met ouderwetse waarden als eerlijkheid, correctheid, respect,
  houden van beloftes, integriteit, ethiek, deontologie…..
  dan pure cijfers en klant enkel als euro - generator

Koeltechniek

Cecomaf (= Comité Européen des Constructeurs de Matériel Frigorifique), Europese organisatie voor constructeurs van koeltechnisch materiaal en de zusterorganisatie Eurovent, die ook nog fabrikanten van airconditioning en luchtbehandeling vertegenwoordigt, werkt aan standaardisatie (vb. ISO en Europese Standards) volgens B.A.T. (= Best Available Techniques).

Specifiek voor het testen van compressoren wordt, volgens Europese norm EN 12900, gewerkt met volgende condities:
- condensatietemperatuur: +54,4°C
- vloeistoftemperatuur: +54,4°C
- zuiggastemperatuur: +32°C
- omgevingstemperatuur: +32°C
De Amerikaanse gelijkaardige organisatie, ASHRAE, werkt met identieke condities, behalve voor vloeistoftemperatuur, waar +32°C wordt aangehouden.
Het spreekt vanzelf dat deze condities, reproduceerbare labocondities, in de praktijk hier en daar dienen te worden omgezet om de juiste vermogens te verkrijgen, alleen al tussen Cecomaf en Ashrae, zit meer dan 20% verschil !

 

Cryogeen komt net zoals Crionovo uit het Grieks en het Latijn en betekent letterlijk "koud makend". Deze term wordt meestal gebruikt voor extreem lage temperatuur toepassingen, zoals voor wetenschappelijke experimenten of voor snelvriezen van hoogwaardige producten.

Vloeibare stikstof of waterstof laat men van hun hoge druk terug ontspannen om te verdampen en zo zeer veel warmte te onttrekken voor zeer lage temperatuur toepassingen. Deze vloeibare media zijn zeer kostbaar, ze worden dan ook gebruikt voor hoogwaardige processen.

Aardgas wordt cryogeen getransporteerd en heet dan LNG.

 • veilige koudemiddelen: giftigheid, brandbaarheid, explosiviteit, chemische stabiliteit
 • veilige koudemiddelen: werkdrukken, opspoorbaarheid bij lekken, geur, niet-corrosief
 • milieuvriendelijker koudemiddelen: ODP=0, gunstiger GWP en TEWI, hoge koude- opbrengst per kg, hoog rendement van de installatie
 • interessante koudemiddelen: kunnen de gewenste temperaturen met een relatief eenvoudige installatie halen, de kostprijs van installatie en onderhoud en service is relatief gemakkelijk terug te verdienen voor de eindgebruiker want er is een hogere koude- opbrengst, er is een gunstiger verbruik, etc.……

Koudemiddelen zijn de stoffen, die in een gesloten circuit, door middel van faseverandering, warmte onttrekken of afgeven. Warmte onttrekken kan door verdampen van vloeistof, warmte afgeven kan door condenseren vanuit dampvorm van “koelgas”. De benaming koelmiddel wordt nu meer en meer gebruikt voor een koelmedium dat indirect de te koelen ruimte koelt en waarbij het koelmedium zelf door een primaire koelkring, met koudemiddel wordt gekoeld. Dit koelmiddel kan een glycoloplossing zijn.

Coefficient of Performance is een soort rendement, dus de verhouding tussen Output en Input, meer bepaald bij warmtepompen thermische efficiency of de afgegeven warmte ten opzichte van de benodigde totale (elektrische) energie (beiden in Watt). De hedendaagse warmtepompen halen COP ’s van meer dan 4.

Global Warming Potential is het rechtstreeks effect van het (uitgestoten) koudemiddel op het broeikaseffect (klimaatverandering van de aarde) in vergelijking met het effect van de uitstoot van CO2, in kg uitgedrukt. Alle in 2015 in de Europese Unie toegelaten koudemiddelen hebben een ODP van 0 zodat er nu wordt ingezet op CO2 equivalent.

Zie ook FAQ- vraag "Wat is vermogen?".
Koelvermogen is de totale warmte-onttrekking die nodig is om een bepaalde ruimte (met zijn aanwezige producten of personen) of proces te koelen, uitgedrukt per tijdseenheid.
Bij normale mechanische koeling wordt koelvermogen steeds uitgedrukt bij een bepaalde verdampingstemperatuur, condensatietemperatuur en omgevingstemperatuur (en soms ook nog relatieve vochtigheid, zie FAQ: "klimaatklassen").

Een koelvermogen bij een stekkerklaar toestel gaat uit van hogere omgevingstemperatuur voor zowel te koelen ruimte (meer belasting) als voor condensor (hogere druk), dus moeilijker omstandigheden dan een koelunit voor buitenopstelling. Dit scheelt gemakkelijk 10%.

Voor een koelcentrale scheelt dit, omwille van het niet-gelijktijdig draaien van de verschillende verbruikers, nog veel meer. Afhankelijk van het aantal verbruikers, die worden aangesloten op 1 koudebron, kan men van 10 tot 30% in mindering brengen.

Het verband tussen benodigd koelvermogen en nominaal aansluitvermogen vindt men uit de C.O.P. -waarde, of uit het rendement (zie FAQ), output ten opzichte van input, beiden in W uitgedrukt. Bij klimaattoepassingen en hoge verdampingstemperatuur ligt deze vehouding zeer gunstig met een elektrisch verbruik (vermogen) dat slechts 1/4 bedraagt van de koude-afgifte, bij diepvriestemperatuur en lage verdampingsdruk ligt deze verhouding minder gunstig, met een verhouding van zowat 1 op 1, bij normale koeltemperatuur ergens tussenin, rond 1/3. Vergeet niet dat ventilatoren, verlichting, ondooi- en condensweerstanden ook hun verbruik hebben zodat het elektrisch aansluitvermogen hoger is dan deze ratio's.

Ozone Depletion Potential is de afbraakmogelijkheid van een koudemiddel, van de ozonlaag, dit in vergelijking met het oude koudemiddel R11, dat vastgesteld werd op 1,0.

Total Equivalent Warming Impact is de som van de directe GWP (lekken en latere recyclagefactor) en de indirecte effecten van totaal energieverbruik, gemeten over de levensduur van de installatie. Hier komt het rendement van de installatie ook in de berekening.


Vermogen is steeds een hoeveelheid arbeid of energie per tijdseenheid en wordt uitgedrukt in watt (W).
Naargelang van de discipline kan dit vermogen benodigde energie uitdrukken, bijvoorbeeld elektrisch aansluitvermogen, of geleverde (mechanische) arbeid, onttrokken of afgegeven warmte (zoals koelvermogen koelinstallatie of koeltoestel of nog warmteafgifte warmtepomp), etc...

Het verband tussen vermogen en andere eenheden kan men, nogmaals volgens de context, afleiden uit het product: (bij wijze van voorbeelden)
vermogen= elektrische spanning x stroomsterkte
vermogen= debiet x drukverschil
vermogen= kracht x snelheid
vermogen= koppel x hoeksnelheid

 

In tegenstelling tot synthetische koudemiddelen, zoals de HFK ’s , de fluorkoolwaterstoffen, zowat de belangrijkste nog toegelaten groep van koude- middelen, komen de natuurlijke koudemiddelen ook vrij in de natuur voor.

Natuurlijke hebben veel minder nadelig effect voor het milieu en gaan dus een betere toekomst tegemoet maar ze hebben soms wat “ongemakken”, zoals hogere werkdrukken en giftigheid. Zo is R717 (NH3 of ammoniak) giftig, zo heeft R744 (CO2 of koolstofdioxide) best wel hoge drukken, in vergelijking met wat we gewoon zijn in de koeltechniek, zo zijn R290 (propaan) en R600a (isobutaan), de zogenaamde alkenen, gemakkelijk brandbaar.

Ecologie en koelmeubelen

Door in te zetten op koelmeubelen met gunstiger verbruik, beter voor het milieu en beter voor de portemonnee: met betere isolatie (bijvoorbeeld 75mm i.p.v. 60), met koudemiddelen met gunstiger verbruik (vb. R290), met wandkoelers met gesloten glasdeuren i.p.v. open, met dubbel en driedubbel glas i.p.v. enkel glas (zogenaamd full vision of clear vision), met laag verbruik ventilatoren (die niet meer verbruiken dan hun nominaal output- vermogen, zoals traditionele ventilatoren), door glas dampvrij te houden, niet langer met weerstand- elementen maar met speciale coating of film.

Bij professionele koel- en vriestoestellen voor bewaring is er de EEI, of energie-efficiëntie-index, die moet per 1 juli 2016 lager zijn als 115 en, indien licht gebruik (dus klimaatklasse 3 i.p.v. 4), per 1 januari 2018 < 95.
Voor de berekening van die index, die in rechtstreeks verband staat met de labelling van A+++ tot G, zie verder FAQ-Wikicrio en zie Europese Verordeningen 2015/1094 en 1095, beiden van 5 mei 2015.

Bij bewaarmeubelen zijn volgende parameters belangrijk en onderscheidend:

 • bovenal koeling en juiste temperatuur overal binnen de laadruimte gegarandeerd, ook bij warme omgeving tot 43°C, zoals in keukens, bakkerijen, e.d.
 • luchtstroom direct naar product of onrechtstreeks rond product
 • zware of minder zware ventilatie (zware: kleinere verdamper mogelijk maar meer uitdroging, vooral gecombineerd met rechtstreeks ventileren)
 • voor bepaalde producten zoals deegwaren: statisch of geventileerd of compromis met steunventilatie, ook luchtactivatie genoemd

 

 • veel deuropeningen per dag en per uur mogelijk en toch goede werking qua temperatuur en ontdooiing
 • nuttig binnenvolume in liter
 • behandelde verdamper, tegen corrosie van agressieve levensmiddelen: coating, cataforese,…
 • tijdswinst door gebruiksgemak: automatisch deur blokkeren bij >90) en automatisch dicht bij < 90°

 

 • densiteit of dichtheid van de isolatie: bepaalt robuustheid toestel en verbruik
 • dikte van de isolatie: bepaalt robuustheid en vooral het verbruik
 • gebruikt koudemiddel: R290 verbruikt beduidend minder dan HFK ‘s
 • in binnendeurblad geïntegreerde dichting: betere afdichting, kortere ontdooiing, gunstiger verbruik
 • alle ecologische maatregelen samen kunnen het verbruik gemakkelijk met 1/3 verminderen
 • label A+++ tot G, volgens de EEI, de energie-efficiëntie-index (zie FAQ-Wikicrio), toont aan hoe goed het toestel scoort qua verbruik bij gegarandeerde prestatie

 

 • zekerheid: alarmsystemen aanwezig bij problemen?
 • veiligheid: HACCP – registratie vereenvoudigd met aanwezige systemen
 • veiligheid: HACCP: gemakkelijke reiniging: afgeronde hoeken, binneninrichting eenvoudig demontabel zonder gereedschap

 

 • stockeervolume onder het portioneerwerkvlak
 • mogelijke verblijftijd van de producten in een ophangrek en/of op het werkvlak
 • werkvlak gekoeld of niet: oppervlaktetemperatuur gekoeld werkvlak
 • GMP: intact houden koudeketting gegarandeerd? Voor hoelang?
 • reinigbaarheid: zie ook gewone bewaarmeubelen
 • waterverbruik en energieverbruik
 • kalkgevoeligheid met betrekking tot hygiëne en storingen
 • draaiende delen in het water?
 • inhoud reservebunker
 • hygiëne: afwerkingsmaterialen binnen en buiten, waterbak, systeem
 • vorm ijsblokje met betrekking tot het doel: afkoelen, decoratie, houdbaarheid
 • helderheid ijsblokje
 • geluidsniveau ijsmachine
 • werkingstemperatuur bij klimaatklasse: M1, M2, … (zie verder)
 • nuttige laadruimte ten opzichte van het benodigd vloeroppervlak (footprint)
 • verbruik meubel beïnvloed door
  • enkel glas of (drie)dubbel, met frame of zonder (verschil tot 20%)
  • bedekking of niet bij eilanden (verschil tot 30%)
  • deuren of open frontzijde bij wandkoelers (verschil tot 45%)
  • TL – verlichting neon of LED (verschil tot 10%)
  • laag verbruik EC-ventilatoren of traditionele (verschil tot 10%, korte terugverdientijd)
  • glasverwarming of speciaal glas (verschil tot 35%)
 • design van meubel met onder meer kleur, verlichting (neon of LED,…), materialen RVS, verlakt, skinplate,….
 • grote scherven en goed onderkoeld ijs? -6 à -8°C
 • open of geïsoleerd productiesysteem?
 • inwendige of uitwendige ijsproductie?
 • deze 2 parameters vertalen zich, ingeval van uitwendige productie, niet-geïsoleerd systeem, in een lagere verdampingstemperatuur en een 10 à 15% hoger elektrisch verbruik voor dezelfde ijsproductie;
 • robuustheid voor inzet in industriële, heavy duty middens
 • zijn er testprocedures en gevolgde normen, met een bestek of lastenboek?
 • welk product: één van de moeilijkste is aardappelpuree (soortelijke warmte maar vooral geleidbaarheid tot in de kern)
 • welke verpakking of schotels: RVS en aluminium koelen zo’n 15% sneller dan geplastificeerd karton
 • bedekking product of niet: met bedekking duurt de cyclus 1/3 langer
 • plaatsing meerdere meetsondes bij de testen
 • interpretatie testen: warmste punt op temperatuur? Geen bevriezing?
 • reiniging: afwerking binnenkant en buitenkant, binnenwerk eenvoudig demontabel
 • naaldvoeler met 1 meetpunt of met meerdere meetpunten: zekerheid in de kern op temperatuur
 • HACCP: eenvoudige registratie mogelijk?
 • compatibel met andere apparatuur zoals combisteamers?
 • flexibiliteit in toepassingsveld: vb. ook voor bakkerij

zie verder "hoe kwaliteit kwantificeren bij bewaarmeubelen?" en "ecologie en economie combineren bij bewaarmeubelen?"
zie ook Wikicrio "EEI energie-efficiëntie-index"

Dat de basisfunctie van het toestel of van de installatie verder wordt gehaald, bijvoorbeeld snel koelen in bepaalde tijdsduur voor een gegarandeerde voedselveiligheid, bedrijfszekerheid bij koelcentrale- installaties met een groot aantal individuele verbruikers, beheersing van processen bij industriële of labo-installaties,…..

Klimaatklassen bij presentatiemeubelen, soms bij bewaarmeubelen, zijn testcategorieën voor omgevingscondities:

Klasse Graden °C  Relatieve vochtigheid/dauwpunt/waterdamp in droge lucht
2 22°C 65% / 16,7 / 12,0
3 25°C 60% / 20,0 / 14,8
4 30°C 55% / 23,9 / 18,8
5 40°C 40%
Extended temperate SN 10°C tot 32°C  
Temperate N 16°C tot 32°C   
Sub-tropical class ST 18°C tot 38°C  
Tropical Class T 18°C tot 43°C  

Temperatuurklassen of –categorieën of werkingstemperatuur binnen laadruimte:

Klasse Hoogste t°C Laagste t°C
L1

≤ -15°C

≤ -18°C

L2 ≤ -12°C

≤ -18°C

L3 ≤ -12°C

≤ -15°C

M1 ≤ +5°C

≤ -1°C

M2

≤ +7°C

≤ -1°C

H

≤ +10°C

≤ +1°C

S

Speciale klasse

 

 

Hygiëne en HACCP

Eigenlijk niet, er bestaan wel toestellen die gemakkelijk aan het HACCP – systeem en HACCP – regelgeving voldoen, wegens bijvoorbeeld gemakkelijk te reinigen, dus glad en afwasbare materialen, afgeronde hoeken, demontabel binnenwerk, registratiesysteem aanwezig voor temperaturen en alarmen, goede en uniforme temperatuurhandhaving,….

Een productieproces kan wel als geheel gekeurd worden met de elementen Routing, GMP ’s en het eigenlijke (HA)CCP, met risicoanalyse.

Koelkasten dienen zowel te scoren op het vlak van temperatuurhandhaving als op het vlak van eenvoudige reiniging (hygiëne). Afgeronde hoeken, gemakkelijk te demonteren binnenwerk, …alsook getropicaliseerde koelunits (zie temperatuurklassen) voor het temperatuurbehoud, goede en juiste ontdooisystemen, deurcontacten voor ventilatiestop, etc… kunnen een ware hulp zijn bij het HACCP – systeem.

Zie verdere vragen: een goede, correcte temperatuurhandhaving is een essentieel onderdeel van een goed HACCP - systeem.
De koudeketting wordt niet of zo weinig als mogelijk onderbroken.

 

Er zijn 2 soorten registratie: manuele registratie, met de hand en automatische registratie, door middel van een toestel.

Automatische registratie van temperatuur is verplicht voor diepvriescellen, ook in transport, met alleen de uitzondering voor vaste kleine vriesruimten voor detailhandel.

Algemeen is er registratieplicht in de HACCP – wetgeving maar dit betekent niet noodzakelijkerwijs automatische registratie, hoewel deze wel meer bewijskracht biedt.

BRC betekent British Retail Consortium, oorspronkelijk letterlijk "Vereniging van Britse Distributeurs" maar nu wordt deze term gebruikt voor de BRC -codes, nu al de 7de versie.

De BRC -codes beschrijven nauwkeurig en zeer uitgebreid, hoe men kwalitatief en veilige voeding moet produceren, verwerken, transporteren, verdelen,..., specifiek naar de Retailsector toe. Het kan beschouwd worden als een soort verruimd HACCP - systeem.

In tegenstelling tot het HACCP- systeem is BRC niet wettelijk verplicht, wel meestal contractueel bedongen door grootafnemers naar hun leverancier-producenten toe.

Hazard Analysis & Critical Control Points betekent zoveel als: het analyseren van risico’s, dus mogelijke gevaarlijke punten voor de veiligheid en gezondheid van de consument van voedingsmiddelen kennen EN deze kritische punten onder controle hebben, beheersen, wanneer reëel gevaar, zodat een veilig product aan de consument wordt aangeboden; De consument is het einddoel, telkens veilig aanbieden aan de volgende stap in de voedselketen het middel.

Een risicoanalyse zet de kans dat er een probleem voorvalt tegenover de mogelijke ernst ervan. De afweging van het product: frequentie x effect staat voor het risico, dat in een cijfer kan worden vervat. Voortgaande van dit cijfer kunnen extra GMP ’s nodig zijn, dan wel CCP ‘ s.

Hygiëne en Persoonlijke hygiëne zijn, naast temperatuurhandhaving, de belangrijkste pijlers van het HACCP – systeem en van de HACCP – wetgeving (de zogenaamde General Food Law).

Good Manufacturing Practices of vrij vertaald goede manier van produceren zijn beschrijvende maatregelen, meestal weergegeven in een Hygiënegids voor een beroepstak, ook wel HACCP –code genoemd, die omschrijven hoe men hygiënisch en correct werkt, in deze context toegespitst op een onderdeel van de voedselketen.

Daar waar de hoogste risicobeschrijving, het eigenlijke HACCP met de kritische controlepunten (CCP ‘s) de slogan “meten is weten” hanteert, waar specifieke correctieve maatregelen bijna wiskundig kunnen worden vastgelegd, blijven de algemene maatregelen beschrijvend van aard.

Producten

Kan RVS of inox corroderen (roesten, oxideren,...) ?  Ja, onder welbepaalde omstandigheden:

1) Omgeving (lucht) niet neutraal:  zuur (pH < 7) of basisch (pH > 7 , bijvoorbeeld gechloreerd met pH tot 11)

- nabijheid zwembad, zee, of een collector-afvoerputje of riolering (chloor - of ammoniakwerking)
- afwezigheid sifon of verdroogde sifon, fysisch ongescheiden afvoersysteem
- directe en te dichte verbinding tussen apparaten via de afvoer, bijvoorbeeld ijsblokmachine en vaatwasser (werking detergenten)

2) Projectie van druppels van zure of basische vloeistof (vb. op basis van chloor)

- reiniging en vooral desinfectie van de vloer rond de machine met teveel wegspatten van gechloreerde producten, zonder adequate spoeling of zonder bescherming:
  goede R & O - procedures en - werkinstructies zijn van belang !
- reiniging van de oppervlakken zelf met basische of zure producten

3) Aantasting of besmetting RVS, door ijzer

- fysisch contact tussen RVS en ijzer + agens (o.a. vochtigheid): verspreid verschijnsel, over contactoppervlak, direct zichtbaar en niet na lange tijd

X) Andere verontreiniging van RVS, vooral door watersedimentatie

- ijzerneerslag uit water: bruinachtige laag
- kalkneerslag uit water: witachtige laag

RVS wordt voor veel inoxsoorten gebruikt, in totaal zijn er een 30-tal courante soorten. De benaming roestvrij staal wordt heel vaak gebruikt maar is in feite wat te optimistisch. Een groot aantal soorten RVS zijn namelijk ongevoelig voor corrosie of roest (= soort oxidatie, dus binding met luchtzuurstof), tenzij wanneer de omstandigheden tegenzitten. Voorbeelden hiervan zijn agressieve zoutige zeelucht, zeer agressieve producten of processen, agressieve reinigingsmiddelen of desinfectie (te zuur of te basisch).

Volgens de omgeving en volgens het product dat rechtstreeks of onrechtstreeks, over de omgevingslucht, in contact komt met het bekledingsmateriaal, worden andere materialen gebruikt:

 • gewoon verlakt staal: verpakte producten en neutrale omgeving
 • skinplate: idem maar wat sterkere bekleding, gebruikt voor wat fraaiere en meer opvallende buitenkant
 • kunststof: meestal gebruikt voor binnenkant van apparaten, kan gemakkelijk verkleuren door productcontact maar is verder behoorlijk hygiënisch

Enkele gekende RVS – soorten:

 • chroomstaal: (ferritische staalsoort): meest bekende is de F-17 of X6Cr17 of AISI 430 dat magnetisch is, niet hardbaar door warmtebehandeling en geschikt voor weinig agressieve omgevingen. Het wordt gebruikt voor bekledingen van flessenkoelers en soms door bepaalde merken nog voor bakkerijkasten. Dit wordt ook soms gewoon edelstaal genoemd, een germanisme. Er is dus 17% chroom aanwezig in het staal.
 • chroomnikkelstaal: (austenitisch): bekendste soorten zijn de RVS 18/8 en 18/10 (X5CrNi18-10 of AISI 304) waarbij het staal (naast ijzer en koolstof) ook 18% chroom en 10% nikkel bevat. Deze legering is zacht gegloeid niet magnetisch en onhardbaar. Het is maar zeer zwak magnetisch. Het weerstaat goed aan normaal agressieve omgeving en producten, is niet te duur en daarom heel erg populair in de voedings – en koeltechnische wereld.
 • chroomnikkelstaal: (austenitisch): een heel corrosiebestendige RVS – soort en bestand tegen agressievere omgevingen zoals zoutomgeving van zee en vis, is de RVS met 16% chroom, 10% nikkel en 2% molybdeen (X5CrNiLMo17-12-2 of AISI 316); Wordt ook gebruikt voor dampkappen en bepaalde kookapparatuur.
 • types eindigend op L: vb. 304L en 316L: low carbon of laag koolstofgehalte en daardoor gemakkelijker te lassen en minder corrosiegevoelig erna. Dus ook de L van lasbaar.
 • ( martensitische staaltypes: hoge mechanische eigenschappen, hardbaar maar moeilijker te verwerken, te lassen,… )

Wanneer het chroom uit het RVS in aanraking komt met zuurstof vormt zicht een oxidehuid,een onzichtbare laag, die onderliggende lagen beschermt tegen corrosie of verdere oxidatie.

Kwaliteit is eenvoudigweg de verhouding tussen wat je ontvangt en wat je verwachtte of ook nog de mate waarin het geleverde product of de geleverde dienst beantwoordt aan je verwachtingen. Kwaliteit is dus een subjectief gegeven, afhankelijk van de persoon in kwestie. Ervaring, opleiding en vooral goed cijfermateriaal, kan kwaliteit echter objectiveren en kwantificeren.

Men kan dus kwaliteit objectief gaan omschrijven: zie eerder in deze FAQ (“kwantificeren van kwaliteit….”).

Voeding heeft vaak een zuurtegraad, die afwijkt van pH=7. Met name bereide waren, maar ook rauwe groentes en fruit, hebben een zure pH ook al smaken ze zoet. De meeste voedingswaren hebben een pH tussen 3 en 5. Daarom is het ook belangrijk dat verdampers, die lucht over zich heen krijgen, die ook over de voedingswaren trekt, behandeld zijn tegen deze relatief zure lucht. 

Er bestaan allerhande coatings maar een cataforese - behandeling van een metaaloppervlak is de beste garantie voor duurzaamheid van de koelelementen. Cataforese gebeurt via galvanisatie in een harsbad, te vergelijken met verzinken maar veel sterker. Door de weerstand van de lamellen van een gevinde verdamper is er veel meer vermogen nodig in het bad. 
Cataforese behandelde oppervlakken zijn gemakkelijker te reinigen en beter bestand tegen agressieve omgeving, en algemeen toegepast voor de onderkant van autokoetswerk en voor betere verdampers.

Zowel Coldline als Friginox hebben bij de meest courante modellen cataforese behandelde verdampers. 

Crionovo voert geen productietoestellen zoals ovens, grills, mengers,....noch reinigingstoestellen zoals vaatwassers,... maar enkel koeltoestellen.
Crionovo voert enkel (half)stekkerklare koeltoestellen en geen airconditioning, warmtepompen, transportkoeling,....
Crionovo voert enkel professionele koeltoestellen en geen huishoudelijke;
Crionovo voert geen presentatiekoelingen, zoals vitrines, glasdeurkasten, .... kleiner als 300 liter, tenzij in heel grote hoeveelheden;
 

Koeltoestellen, stekkerklaar en half-stekkerklaar zoals:

 • Winkelmeubelen en glasdeurframes voor supermarkten, diepvriescenters, buurtwinkels, middenstandswinkels, ….. klein en groot,
  op verschillende koudemiddelen
 • RVS meubelen – snelkoelers – snelvriezers – industriële batch snelkoelsystemen
 • IJsmachines, ijstransportsystemen, ijsopslag en handling, gekoeld water
 • Diverse toestellen zoals monoblocks, buffetten, drop-in ’s, glasdeurkasten, kistvriezers

Crionovo wil uitblinken in oplossingen met technische knowhow, met echte toegevoegde waarde, zie ook haar Bedrijfsvisie en –missie op de website. Zie ook eerder bij de 7 onderscheidende pijlers.

Wist u dat ... ?

 • een Friginox bewaarmeubel slechts 15 à 25 euro per maand kost (volgens het type) en slechts zo’n euro per maand aan onderhoudskost?
   
 • een ijsblokmachine soms tot 10 keer zo veel water verbruikt als ze ijs maakt (10 liter per kg ijs voor bepaalde machines werkend met pomp en verstuivers)
  Wessamat ijsblokmachines met “wave system” (schommelende bak) slechts aan 2 à 3 liter/kg ijs als waterverbruik komen?
   
 • open koeling in winkelmeubels tot de grootste energieverslinders behoren? 
  ... daarom Arneg ‘gesloten’ wandkoelers ontwikkelde met glasdeuren, zowel met deurframe als zonder?   
  ... daarom Arneg het “Everclear” – glas liet patenteren, glas voor diepvriesmeubelen, altijd transparant, zonder energieverslissende
       deurverwarmingen? 
  ... daarom Arneg meer en meer LED-verlichting (-6% aan verbruik), schuifdeksels (-14% aan verbruik), laag verbruik ventilatoren (-5% aan verbruik)
      en PVC- deur en deurframe met Everclearglas (-18% aan verbruik) inzet: het verbruik valt terug tot op de grote helft !
  ....een kleine gemiddelde winkel zo vlug meer dan 8000 euro per jaar bespaart!
   
 • voor het brouwen van 1 liter bier, de meest moderne waterzuinige installaties tussen 2 en 5 liter water nodig hebben?  .....de meest waterzuinige ijsblokmachines, zoals Wessamat , ook zo'n 2 liter water nodig hebben voor 1 kg ijsblokjes? ....de minder zuinige ijsblokmachines tot 10 liter water per kg ijsblokjes verbruiken?
   
 • men de leeftijd van stekkerklare koel- en keukenapparatuur met 6 moet vermenigvuldigen (net zoals bij de katten) om met de mens te kunnen vergelijken?  Zo zie je dat meubels die geen 10 jaar meegaan, te jong "heengaan".
  Anderzijds zijn toestellen van 15 jaar oud hoogbejaard en van 20 jaar wereldrecordhouders in leeftijd! Check dit even met echte West-Europese merken !
   
 • de "cataforese" behandeling van verdampers een soort galvanisatie is, in een elektrisch bad met hars? ....deze behandeling veel efficiënter is tegen corrosie en een betere warmteoverdracht garandeert dan een gewone coating?....om deze behandeling te doen slagen tot in het hart van de warmtewisselaar, er 3 keer zo veel elektrisch vermogen nodig is als voor de behandeling van het koetswerk van een auto?..........zowel Friginox, als Cibin, als ColdLine dergelijke behandeling (laten) toepassen?
   
 • dat toestellen, die op leidingwater worden aangesloten, Belgaqua - gekeurd moeten zijn? ....Op die manier is er, zelfs bij plotse onderdruk (bijvoorbeeld bij bluswerken of wegenwerken), geen aanzuigen mogelijk van bezoedeld water of regenwater ! De Wessamat ijsblokmachines zijn Belgaqua gekeurd en dus safe op dat vlak !

   
 • ARNEG een volledig nieuwe reeks vriesvitrines uitbracht? ......De Astana zal nog zuiniger zijn dan de Brema5, ook het design is meer dan eigentijds te noemen !
   
 • de CrioPro wandkoelers van de reeksen Fun en Carny voortaan standaard worden uitgerust met een LED - verlichting? ......Om nog beter te besparen kan de Primus bovendien met dubbelglas deuren worden uitgerust.

Wikicrio - Facts finder

Bekend Italiaans en internationaal bedrijf, gespecialiseerd in HPL (high pressure laminates) kleurenprints op alle mogelijke ondergronden zoals vezels, metalen, natuurstenen, composiet, ….

American Iron and Steel Institute, geven aan onder andere de staalsoorten en roestvast staalsoorten een codenummer, ter onderscheiding.

Allergenen zijn natuurlijke of kunstmatige stoffen, die in voeding (vb. gluten), in cosmetica, geneesmiddelen of erbuiten (bvb. huisstofmijt, pollen, contact met metalen, inademen meelstof,...) zitten en die allergische reacties bij de mens kunnen veroorzaken zoals jeuk, uitslag, eczeem, ademnood, loopneus,......

Soorten allergenen in voeding, in volgorde van voorkomen:

- pinda & noten
- tarwe
- soja
- koemelk & lactose
- ei
- vis & schaal- en weekdieren
- gluten
- mosterd
- sulfiet
- sesam
- selderij
- lupine

 

 

Back loading is belading achteraan, via achterdeurtjes, van een wandkoelmeubel. Vooraan kan het presentatietoestel open zijn of voorzien van glasdeuren.

Een product zo lang als mogelijk in zijn geliefkoosde omstandigheden houden van temperatuur, relatieve vochtigheid en luchtsnelheid, dus houdbaarheidsverlenging, met het doel behoud van verseigenschappen en productiviteitsverhoging in de voedselketen.

Zie snelkoelen: het snel afkoelen van pas bereide waren om maximaal de voedselveiligheid te garanderen en vooral microben geen kans te geven de bewaring (houdbaarheid) te vernietigen of te drastisch te beperken.

Zie snelvriezen: het snel invriezen van waren, dus het snel doen uitkristaliseren van het aanwezige vocht, om nadien een lange houdbaarheid in de bewaardiepvriezer te kunnen garanderen, met kwaliteitsbehoud en maximaal kwantiteitsbehoud eveneens.

Behandeling metaaloppervlak via galvanisatie in harsbad, te vergelijken met verzinken maar veel sterker, gemakkelijker te reinigen en beter bestand tegen agressieve omgeving, algemeen toegepast voor onderkant van autokoetswerk en voor betere verdampers.

CE: Conformité Européenne: markering die aanduidt dat een product voldoet aan de door de Europese Unie gestelde eisen qua veiligheid, gezondheid, milieu, consumentenbescherming. Voor producten van buiten de EU dient de importeur te zorgen voor het verplichte CE - merk. (ook bij private labels).

1 °Celsius = (x°F - 32°) x 5/9
1° Fahrenheit = (y °C x 9/5) +32°

1 mijl (mile) = 1,61km

1 inch = 2,54cm
1 foot = 30,48cm
1 yard = 91,44cm

1 acre = 4046,9 m2

1 pint = 0,5682 l
1 gallon = 4,546 l

1 ounce = 28,35 g
1 pound = 453,6 g
1 short US ton = 907,18 g

1 (k) cal = 4,186 (k)J
1 cal/s = 4,19 W
1 kcal/h = 1163 W (of J/s) = 1,16 kW
1 kW = 860 kcal/h

1 pk = 736 W = 0,736 kW

1 bar = 100 kPa
10 bar = 1 MPa

1,00 fH = 0,562dH (hardheid water)
1,00 dH = 1,78 fH
 

 

Ijsblokjes, die door een sterke molen vermalen worden en dus een soort doorzichtig korrelijs zijn, voor toepassing in cocktails en buffetten.

Temperatuurverschil, meestal gebruikt om het verschil tussen de verdampingstemperatuur (temperatuur koudemiddel, niet de verdampertemperatuur) en de ruimtetemperatuur aan te geven.

Is de laagst mogelijke koeltemperatuur voor met name vleeswaren, vaak tussen 0°C en -2°C, nog zonder bevriezing (stolpunt vlees bij -4 à -5°C); op deze temperatuur is de houdbaarheid de helft langer dan bij gewone koeltemperatuur van +2°C.

DOA

= Dead on Arrival: niet functioneren bij opstart, dus ernstige non-conformiteit, die niet na eenvoudige ingreep op te lossen valt;

Is rijpingskast voor vlees, met drogere bewaarcondities dan normaal zodat de smaak gunstig wordt beïnvloed.

Electronically Commutated: krijgt wisselspanning voeding maar draait zelf op gelijkspanning via een omvormerprint; verbruikt duidelijk minder dan traditionele ventilatoren, waarvan de output een factor lager lag dan de input.

De impact van een handeling of een installatie op het milieu: deze houdt rekening met efficiëntie, verbruik, levensduur, productie-energie, transportafstand, ….

EEI, de energie-efficiëntie-index = (AEC/SAEC) x 100

waarbij AEC = E24h x 365 x af = energieverbruik voor 24u x dagen/jaar x aanpassingsfactor indien licht gebruik = energieverbruik in kWh per jaar
af= 1,1 voor koelkasten en 1,2 voor vrieskasten licht gebruik (klimaatklasse 3 i.p.v. 4)

waarbij SAEC = M x Vn x N = standaardenergieverbruik in kWh per jaar
Vn = netto volume van alle compartimenten van het toestel
M en N zijn coëfficiënten:

Categorie                                   M                     N

verticaal koelen                         1,643               609
verticaal vriezen                        4,928               1472
buffet (horizontaal) koelen        2,555               1790
buffet (horizontaal) vriezen       5,840               2380 

EER - energy efficiency ratio of energie efficiëntie ratio is in koeling de verhouding tussen het geleverde koelvermogen (verwarmingsvermogen bij warmtepompen) en de benodigde energie. Is in feite de Amerikaanse eenhedenomzetting van COP.

Glas voor deur of venster van een diepvriezer, dat via een speciale coating of film ontwaseming krijgt in plaats van de energieverslindende warmteweerstanden.

Hoeveel een bepaald meubel aan grondoppervlak vraagt per eenheid etaleeroppervlakte (m2/m2).

Double full vision of full vision met dubbel glas combineert de voordelen van 2 soorten glasdeuren:

- volledige optimale zichtbaarheid zoals de enkeldeurs full vision, geen deurframes in het zicht
- stevigheid en goede isolatie van de dubbeldeurs

Aanduiding voor glasdeuren zonder kader maar met grijpgaten of hendeltjes; voordeel van optimale zichtbaarheid producten weegt meestal niet op tegen de vele nadelen, wordt daarom soms smalend fool vision genoemd. Sinds kort bestaat er echter ook "double full vision", dit is dubbel glas zonder kader maar met een doorzichtige harsdichting op de zijkanten. Deze dubbel full vision is dus de ideale combinatie tussen laag verbruik en optimale zichtbaarheid van de producten.

Zwakkere mechanische sterkte van scharnieren op glas, belangrijk meerverbruik ten opzichte van meerlagig glas (tot 20% meer!) en condensrisico bij slechte klimatologische omstandigheden; te meer, nu slanke en kunststof frames bestaan. De double full vision heeft dubbel glas en een doorzichtige afdichting van de zijkanten en combineert zo laag verbruik en optimale productzichtbaarheid.

Geluid zijn golven, van wisselende druk in de lucht, uitgedrukt in frequentie in Hertz (Hz), de hoorbare geluidsgolven liggen tussen 20Hz en 20kHz, erboven liggen de ultrasone trillingen, tot 800MHz.

Geluidsdruk heeft te maken met de amplitude van de geluidsgolven, dus met het geluidsvermogen van de geluidsbron, maar ook met de frequentie en de tijd, afstand, richting, geluidssnelheid; wordt uitgedrukt in Pascal (Pa);

Omdat het menselijk gehoor logaritmisch werkt en niet voor alle frequenties even gevoelig is, wordt meestal de logaritmische decibelschaal genomen (dB(A)).
10dB(A) minder betekent 10 keer minder geluidsvermogen, 20dB(A) meer betekent 100x meer geluidsvermogen.
Bij deze uitdrukking zijn afstand, richting en omgeving ten opzichte van de geluidsbron essentieel.

Decibels gaan van bijna onhoorbaar stil tot fluisterstil (10 à 30dB(A)), over beperkt geluid (30 à 50dB(A)),
naar hoorbaar geluid (50 à 70dB(A)), tot luid geluid en hinderlijk lawaai (70 à90dB(A)),
en zeer luid lawaai (90 à 110dB(A)).
De pijngrens ligt rond 140dB(A), boven de 150dB treed blijvende gehoorschade op.

Algemene Levensmiddelen Verordening ALV: Europese HACCP - wetgeving, (VO EG 178/2002 van 22/01/2002) handelend over de EFSA, over risicoanalyse en traceerbaarheid; samen met HACCP II - wetgeving.

GMP

Good Manufacturing Practices: goede manier van produceren.

Hazard Analysis & Critical Control Points.

Europese HACCP -wetgeving VO EG 852/2004 van 29/04/2004 handelend over Levensmiddelenhygiëne en HACCP.

Europese HACCP -wetgeving VO EG 1169/2011 van 25/10/2011 handelend over Allergenen, en van kracht in de Europese Unie sedert december 2014, zie verder: FAQ Allergenen

Geschikt voor intensief professioneel gebruik.

Ice blocs of ice blocks worden in uitheemse landen gebruikt voor transport (soms stuk afhakken) , soms in processing daar.

Ice cubes zijn ijsblokken, meestal aanduiding voor volle blokjes in het Westen gebruikt voor dranken en soms voor andere toepassingen zoals labo of koelboxen.

Kleine vaste ijsblokjes, van 0°C à -0,5°C, met name gebruikt voor in dranken; professionele ijsblokken zijn transparant, daarvoor dient een waterbeweging te gebeuren bij de productie; (verwijderen zuurstof en sedimenten).

Zie monoblocks: stekkerklare koelsystemen met buiten - en binnengedeelte samen gebouwd, in tegenstelling tot split systemen.

Zijn kant - en klare koel - of vriessystemen om respectievelijk
in een wand te steken (tussenisolatiepaneel, zogenaamde insteekunits)
in 2 uitgezaagde U's te hangen (inhangunits)
boven op het plafond te plaatsen (met plafondinblaas, zogenaamde rooftop units)

ABET, RAL , RGB (red, green, blue; voor beeldschermlicht), CMYK (cyan, magenta, yellow, key, resp. blauw, rood, geel , zwart; voor drukwerk).

Abet-kleuren: bekend Italiaans en internationaal bedrijf, gespecialiseerd in HPL (high pressure laminates) kleurenprints op alle mogelijke ondergronden zoals vezels, metalen, natuurstenen, composiet, ….

Testcriteria voor het testen van professionele koelmeubelen, vooral winkelmeubelen. Meer informatie bij 'Ecologie en koelmeubelen,  wat zijn klimaatklassen en temperatuurklassen? '.

Indeling bij testcriteria in categoriën, volgens de behaalde temperaturen binnen de laadruimte. Meer informatie bij 'Ecologie en koelmeubelen,  wat zijn klimaatklassen en temperatuurklassen? '.

Ijs, water, glycoloplossingen, pekeloplossingen.

IJs, afkomstig van een trommel met een inwendige schroef, dat nog zo'n 15 à 20% water bevat en bijgevolg 20% meer weegt (600kg/m3 tegenover 475kg/m2); de warmte-afgifte is beperkter dan bij scherfijs.

Is goedkopere productieprincipe, gebruikt in horeca en middenstand, voor saladbars, dranken, kleine proceskoeling.

Chemisch of natuurlijk middel dat door faseverandering (vloeibaar <--> damp/gas) warmte wisselt met de omgeving; zie 'faq - koeltechniek '.

Warmte gewisseld door faseverandering, bij constante temperatuur/druk.

Meestal gebruikt ter aanduiding van EC -fans.

Lichtspectrumkleur van een lichaam is verschillend door verschillende elektromagnetische straling: wordt uitgedrukt in een bepaalde frequentie en golflengte; gaat van 789THz en 380nm voor violet tot 400THz en 750nm voor rood met alle zichtbare kleuren van het spectrum ertussen;

(Het volledig elektromagnetisch spectrum gaat van hoogspanningslijnen en AM/FM radiogolven, over 2G, 3G, 4G,..GSM-signalen (700MHz-2,6GHz), over WIFI (900MHz- 5,9GHz), naar infrarood (300GHz), naar zichtbaar licht (>400THz, tot bijna 800THz), en naar ultraviolet (UV) en ioniserende straling (3PHz).)

De kleurweergave-index (Engels: CRI = colour rendering index) van een lichtbron is een kwaliteitsindex van de kleurweergave, zoals door de mens waargenomen, dit in vergelijking met een zwarte straler en een klassieke gloeilamp, die CRI-waarde 100 kregen. De CRI (Ra) bekijkt echter maar de kleurenradius R1 tot R8.
R9 (rood spectrum) en R10 (geel), beiden belangrijk voor weergave van voeding en hogere radiusnummers wordt niet meegerekend, wel in de Re.

De codering voor lampen zoals 830 of 83 en 840 of 84 geven de CRI (Ra) en de lichttemperatuur weer: 83 betekent CRI>80 en lichttemperatuur rond 3000K.

Lichtkleur en lichtkleurtemperatuur van lichtbronnen: van koele tot warme ervaring, wordt uitgedrukt in Kelvin (K), de zogenaamde CCT (correlated colour temperature), in vergelijking met een zwart lichaam:
gaat van flauw lucifer- en kaarslicht (1200 à 1800K), over op- of ondergaande zon (1800 à 3000K),
over gloeilamp en halogeen (2800 à 3000K), over neon TL (3000 à 4000K),
naar daglicht en middagzon (4000 à 6000K) of zeer felle zon of Lcd-schermen (6000 à 8000K),
en tot helder blauwe hemel (8000 à 10000K), en tot polair blauwe hemel (meer dan 10000K, tot zelfs bijna 30000K);

Qua kleur kan men zeggen: warm is van rood- en geelachtig licht en koud is meer blauw- en groenachtig licht;
- extra warm licht: <2700K
- warm wit: 2700 à 3000K (gebruikt in horeca, ontvangstruimten en privé leefruimten)
- neutraal wit: 3000 à 4000K (gebruikt in winkels, showrooms, privé badkamers)
- neutraal (koel) wit: 4000K
- koel wit: 5000K
- koel daglicht wit: >5000K (gebruikt in kantoren, studieruimten, instellingen, industrie)
- extra koel wit: 10000K

Lampen (standaard, gemiddelden):
- gloeilamp, mat glas: 2300 à 2700K
- halogeen: 2700 à 3200K
- spaarlamp: 2800 à 4000K
- TL: 3000 à 4500K  (neon, T5 = 5/8" diameter; T8=8/8"diameter)
- Led, traditioneel: 3100K (LED = light emitting diode)
  LED, actueel: 2500 à 6000K  (van bepaalde dimbare led 's kan dimmen warmere kleur opleveren)

ofwel intensiteit van het licht, in Candela (cd) uitgedrukt, het vermogen van een lichtbron met een bepaalde frequentie, in een bepaalde hoek (steradiaal);

ofwel verlichtingssterkte, in lux, dit is het aantal lumen per m2, waarbij lumen de lichtstroom is in een bepaalde richting of de hoeveelheid licht per tijdseenheid; dus: hoeveelheid licht per oppervlakte;

ofwel luminantie: in candela per m2, als het ware lichtvermogen per m2;

Aanduiding van de totale kostprijs voor aanschaf en exploitatie van bvb. een koelinstallatie in retail; bevat zowel de aankoopprijs, de prijs van gebruik, onderhoud, verbruik,……; uitgezet op de totale levensduur van de installatie.

Zie insteekunits - inhangunits - rooftop units: stekkerklare koelsystemen met buiten- en binnengedeelte samen gebouwd, in tegenstelling tot split systemen.

Zijn kant - en -klare koel - of vriesunits voor koelcellen om respectievelijk
in een wand te steken (tussenisolatiepaneel, zogenaamde insteekunits), 
in 2 uitgezaagde U 's te hangen (inhangunits),
of om boven op het plafond te plaatsen (met plafondinblaas, zogenaamde rooftop units).

 

Voedingswaren in gepaste hoeveelheid verdelen of bijeenbrengen,hierbij maximaaal lettend op de voedselveiligheid wegens de manipulatie waarbij de koeling deels kan worden verlaten.

Korte, aantrekkelijke gekoelde bewaring en uitstalling, voor de verkoop, verwerking of verbruik.

Het afkoelende product kan een nog hogere temperatuur hebben dan de ruimtetemperatuur, met name in de kern; daarom bestaan kernvoelers met meerdere meetpunten voor een juiste bepaling van de warmste kern, belangrijk bij snelkoelen.

Van oorsprong Duits klasseersysteem van kleuren (ReichsAusschuss für Lieferbedingungen); het klassieke RAL-systeem bestaat uit 4 cijfers en een bijhorende kleuromschrijving; digitale afgeleiden benaderen mengverhoudingen bij RGB voor beeldschermen en CMYK voor drukwerk.

Verhouding tussen de absolute vochtigheid in g per m3 lucht en de hoeveelheid vocht nodig voor verzadiging (waarbij neerslag op oppervlakken begint op te treden).

Het afremmen van het rijzen of fermenteren van deegwaren, door gisten spontaan in gang gezet bij voldoende hoge temperatuur, gebeurt dus met gepaste koeling en nadien langzame opwarming met vochttoevoeging.

Lay-out van een gebouw, van een route, gevolgd door een voedingsproduct.

Roestvast staal (of minder nauwkeurig: roestvrij staal), zie ' FAQ- producten - RVS '.

Aanduiding voor onderkoeld ijs van -6 à -8°C, dat quasi 0% water bevat en zo meer koude afgeeft (onderkoelingswarmte en geen nutteloos water, dat zeer weinig warmte wisselt); zijn grote scherven van een drum.

Aanduiding gebruikt zowel voor Korrelijs als voor Scherfijs; kan gebruikt worden voor fijner (droog) scherfijs.

Via warmtebehandeling geplastificeerd staal, vaak in soort mierenstructuur (cf. formica-hout).

De dieptekoeltemperatuur van 0°C à -2°C, waarbij vlees gemakkelijk te versnijden is en de plakjes gelijk blijven.

Het snel afkoelen van pas bereide waren om maximaal de voedselveiligheid te garanderen en vooral microben geen kans te geven de bewaring (houdbaarheid) te vernietigen of te drastisch te beperken.

Het snel invriezen van waren, dus het snel doen uitkristaliseren van het aanwezige vocht, om nadien een lange houdbaarheid in de bewaardiepvriezer te kunnen garanderen, met kwaliteitsbehoud en maximaal kwantiteitsbehoud eveneens.

De totale kostprijs om een goed of een installatie te bezitten, dit is aankoopprijs + gebruikskost inclusief herstellingen en onderhoud + verbruikskost aan energie, water,…..+ financiële kosten,….

TDA (Total Display Area of Totale display-oppervlakte) = VPA (visible product area of zichtbare product etalage) + niet-benutte etaleeroppervlakte, alles uitgedrukt in m2 per lopende meter van een presentatiekoelmeubel.

TEC

Total Electric Consumption: totale elektrische consumptie, waar de koeling bij voedingsretail de hoofdmoot van uitmaakt. zie andere FAQ.

Het normale werkgebied bij bepaalde klimaatklassen en - categorieën, temperaturen binnen de laadruimte, meestal koudste en warmste plaats.

Het normale instelbare bereik van een toestel, waarbij een normale werking mogelijk is; standaardcondities dus.

Zie crushed ice: ijsblokjes, die door een sterke molen vermalen worden en dus een soort doorzichtig korrelijs zijn, voor toepassing in cocktails en buffetten.

Europese wetgeving, direct van kracht in alle EU - lidstaten, zonder omzetting via nationale besluiten, zoals Richtlijnen of Directives.

Warmte gewisseld door opwarming/afkoeling zonder faseverandering, dus niet-latente warmte, waarbij de temperatuur verandert.

VPA of visible product area : zichtbare productoppervlak binnen het totale etaleeroppervlak van een koelmeubel, uitgedrukt in m2 per lopende meter koelmeubel.
VPA = TDA min het niet-gebruikte etaleeroppervlak.

What You See Is What You Get : uit de grafische en informaticawereld = het afgebeelde stemt overeen met het werkelijke.
Kan ook een bedrijfsfilosofie zijn met een eerlijke communicatie naar de klant, waarbij de afgebeelde foto van het product ook het werkelijke is wat wordt geleverd.
Bij originele merken - marketing is WYSIWYG (spreek uit "wieziewig") een normale zaak, bij private labels vaak heel wat minder.