Wikicrio - Facts finder

ABET - kleuren

Bekend Italiaans en internationaal bedrijf, gespecialiseerd in HPL (high pressure laminates) kleurenprints op alle mogelijke ondergronden zoals vezels, metalen, natuurstenen, composiet, ….

AISI

American Iron and Steel Institute, geven aan onder andere de staalsoorten en roestvast staalsoorten een codenummer, ter onderscheiding.

Allergenen

Allergenen zijn natuurlijke of kunstmatige stoffen, die in voeding (vb. gluten), in cosmetica, geneesmiddelen of erbuiten (bvb. huisstofmijt, pollen, contact met metalen, inademen meelstof,...) zitten en die allergische reacties bij de mens kunnen veroorzaken zoals jeuk, uitslag, eczeem, ademnood, loopneus,......

Soorten allergenen in voeding, in volgorde van voorkomen:

- pinda & noten
- tarwe
- soja
- koemelk & lactose
- ei
- vis & schaal- en weekdieren
- gluten
- mosterd
- sulfiet
- sesam
- selderij
- lupine

 

 

Back loading

Back loading is belading achteraan, via achterdeurtjes, van een wandkoelmeubel. Vooraan kan het presentatietoestel open zijn of voorzien van glasdeuren.

Bewaring

Een product zo lang als mogelijk in zijn geliefkoosde omstandigheden houden van temperatuur, relatieve vochtigheid en luchtsnelheid, dus houdbaarheidsverlenging, met het doel behoud van verseigenschappen en productiviteitsverhoging in de voedselketen.

Blast chilling

Zie snelkoelen: het snel afkoelen van pas bereide waren om maximaal de voedselveiligheid te garanderen en vooral microben geen kans te geven de bewaring (houdbaarheid) te vernietigen of te drastisch te beperken.

Blast freezing

Zie snelvriezen: het snel invriezen van waren, dus het snel doen uitkristaliseren van het aanwezige vocht, om nadien een lange houdbaarheid in de bewaardiepvriezer te kunnen garanderen, met kwaliteitsbehoud en maximaal kwantiteitsbehoud eveneens.

Cataforese

Behandeling metaaloppervlak via galvanisatie in harsbad, te vergelijken met verzinken maar veel sterker, gemakkelijker te reinigen en beter bestand tegen agressieve omgeving, algemeen toegepast voor onderkant van autokoetswerk en voor betere verdampers.

CE-markering

CE: Conformité Européenne: markering die aanduidt dat een product voldoet aan de door de Europese Unie gestelde eisen qua veiligheid, gezondheid, milieu, consumentenbescherming. Voor producten van buiten de EU dient de importeur te zorgen voor het verplichte CE - merk. (ook bij private labels).

Conversietabel eenheden

1 °Celsius = (x°F - 32°) x 5/9
1° Fahrenheit = (y °C x 9/5) +32°

1 mijl (mile) = 1,61km

1 inch = 2,54cm
1 foot = 30,48cm
1 yard = 91,44cm

1 acre = 4046,9 m2

1 pint = 0,5682 l
1 gallon = 4,546 l

1 ounce = 28,35 g
1 pound = 453,6 g
1 short US ton = 907,18 g

1 (k) cal = 4,186 (k)J
1 cal/s = 4,19 W
1 kcal/h = 1163 W (of J/s) = 1,16 kW
1 kW = 860 kcal/h

1 pk = 736 W = 0,736 kW

1 bar = 100 kPa
10 bar = 1 MPa

1,00 fH = 0,562dH (hardheid water)
1,00 dH = 1,78 fH
 

 

Crushed ice

Ijsblokjes, die door een sterke molen vermalen worden en dus een soort doorzichtig korrelijs zijn, voor toepassing in cocktails en buffetten.

Delta t

Temperatuurverschil, meestal gebruikt om het verschil tussen de verdampingstemperatuur (temperatuur koudemiddel, niet de verdampertemperatuur) en de ruimtetemperatuur aan te geven.

Dieptekoeler

Is de laagst mogelijke koeltemperatuur voor met name vleeswaren, vaak tussen 0°C en -2°C, nog zonder bevriezing (stolpunt vlees bij -4 à -5°C); op deze temperatuur is de houdbaarheid de helft langer dan bij gewone koeltemperatuur van +2°C.

DOA

= Dead on Arrival: niet functioneren bij opstart, dus ernstige non-conformiteit, die niet na eenvoudige ingreep op te lossen valt;

Dry aging

Is rijpingskast voor vlees, met drogere bewaarcondities dan normaal zodat de smaak gunstig wordt beïnvloed.

EC ventilator of EC fan

Electronically Commutated: krijgt wisselspanning voeding maar draait zelf op gelijkspanning via een omvormerprint; verbruikt duidelijk minder dan traditionele ventilatoren, waarvan de output een factor lager lag dan de input.

Ecological footprint

De impact van een handeling of een installatie op het milieu: deze houdt rekening met efficiëntie, verbruik, levensduur, productie-energie, transportafstand, ….

EEI - energie-efficiëntie-index

EEI, de energie-efficiëntie-index = (AEC/SAEC) x 100

waarbij AEC = E24h x 365 x af = energieverbruik voor 24u x dagen/jaar x aanpassingsfactor indien licht gebruik = energieverbruik in kWh per jaar
af= 1,1 voor koelkasten en 1,2 voor vrieskasten licht gebruik (klimaatklasse 3 i.p.v. 4)

waarbij SAEC = M x Vn x N = standaardenergieverbruik in kWh per jaar
Vn = netto volume van alle compartimenten van het toestel
M en N zijn coëfficiënten:

Categorie                                   M                     N

verticaal koelen                         1,643               609
verticaal vriezen                        4,928               1472
buffet (horizontaal) koelen        2,555               1790
buffet (horizontaal) vriezen       5,840               2380 

EER - energy efficiency ratio

EER - energy efficiency ratio of energie efficiëntie ratio is in koeling de verhouding tussen het geleverde koelvermogen (verwarmingsvermogen bij warmtepompen) en de benodigde energie. Is in feite de Amerikaanse eenhedenomzetting van COP.

Everclear glas

Glas voor deur of venster van een diepvriezer, dat via een speciale coating of film ontwaseming krijgt in plaats van de energieverslindende warmteweerstanden.

Footprint

Hoeveel een bepaald meubel aan grondoppervlak vraagt per eenheid etaleeroppervlakte (m2/m2).

Full Vision - dubbel glas

Double full vision of full vision met dubbel glas combineert de voordelen van 2 soorten glasdeuren:

- volledige optimale zichtbaarheid zoals de enkeldeurs full vision, geen deurframes in het zicht
- stevigheid en goede isolatie van de dubbeldeurs

Full vision, clear vision

Aanduiding voor glasdeuren zonder kader maar met grijpgaten of hendeltjes; voordeel van optimale zichtbaarheid producten weegt meestal niet op tegen de vele nadelen, wordt daarom soms smalend fool vision genoemd. Sinds kort bestaat er echter ook "double full vision", dit is dubbel glas zonder kader maar met een doorzichtige harsdichting op de zijkanten. Deze dubbel full vision is dus de ideale combinatie tussen laag verbruik en optimale zichtbaarheid van de producten.

Full vision, clear vision II

Zwakkere mechanische sterkte van scharnieren op glas, belangrijk meerverbruik ten opzichte van meerlagig glas (tot 20% meer!) en condensrisico bij slechte klimatologische omstandigheden; te meer, nu slanke en kunststof frames bestaan. De double full vision heeft dubbel glas en een doorzichtige afdichting van de zijkanten en combineert zo laag verbruik en optimale productzichtbaarheid.

Geluid

Geluid zijn golven, van wisselende druk in de lucht, uitgedrukt in frequentie in Hertz (Hz), de hoorbare geluidsgolven liggen tussen 20Hz en 20kHz, erboven liggen de ultrasone trillingen, tot 800MHz.

Geluidsdruk

Geluidsdruk heeft te maken met de amplitude van de geluidsgolven, dus met het geluidsvermogen van de geluidsbron, maar ook met de frequentie en de tijd, afstand, richting, geluidssnelheid; wordt uitgedrukt in Pascal (Pa);

Omdat het menselijk gehoor logaritmisch werkt en niet voor alle frequenties even gevoelig is, wordt meestal de logaritmische decibelschaal genomen (dB(A)).
10dB(A) minder betekent 10 keer minder geluidsvermogen, 20dB(A) meer betekent 100x meer geluidsvermogen.
Bij deze uitdrukking zijn afstand, richting en omgeving ten opzichte van de geluidsbron essentieel.

Decibels gaan van bijna onhoorbaar stil tot fluisterstil (10 à 30dB(A)), over beperkt geluid (30 à 50dB(A)),
naar hoorbaar geluid (50 à 70dB(A)), tot luid geluid en hinderlijk lawaai (70 à90dB(A)),
en zeer luid lawaai (90 à 110dB(A)).
De pijngrens ligt rond 140dB(A), boven de 150dB treed blijvende gehoorschade op.

General Food Law

Algemene Levensmiddelen Verordening ALV: Europese HACCP - wetgeving, (VO EG 178/2002 van 22/01/2002) handelend over de EFSA, over risicoanalyse en traceerbaarheid; samen met HACCP II - wetgeving.

GMP

Good Manufacturing Practices: goede manier van produceren.

HACCP

Hazard Analysis & Critical Control Points.

HACCP II

Europese HACCP -wetgeving VO EG 852/2004 van 29/04/2004 handelend over Levensmiddelenhygiëne en HACCP.

Europese HACCP -wetgeving VO EG 1169/2011 van 25/10/2011 handelend over Allergenen, en van kracht in de Europese Unie sedert december 2014, zie verder: FAQ Allergenen

Heavy duty

Geschikt voor intensief professioneel gebruik.

Ice blocs - ice blocks

Ice blocs of ice blocks worden in uitheemse landen gebruikt voor transport (soms stuk afhakken) , soms in processing daar.

Ice cubes

Ice cubes zijn ijsblokken, meestal aanduiding voor volle blokjes in het Westen gebruikt voor dranken en soms voor andere toepassingen zoals labo of koelboxen.

Ijsblokken

Kleine vaste ijsblokjes, van 0°C à -0,5°C, met name gebruikt voor in dranken; professionele ijsblokken zijn transparant, daarvoor dient een waterbeweging te gebeuren bij de productie; (verwijderen zuurstof en sedimenten).

Insteekunits – inhangunits – roof top monoblocks

Zie monoblocks: stekkerklare koelsystemen met buiten - en binnengedeelte samen gebouwd, in tegenstelling tot split systemen.

Zijn kant - en klare koel - of vriessystemen om respectievelijk
in een wand te steken (tussenisolatiepaneel, zogenaamde insteekunits)
in 2 uitgezaagde U's te hangen (inhangunits)
boven op het plafond te plaatsen (met plafondinblaas, zogenaamde rooftop units)

Kleurencodes

ABET, RAL , RGB (red, green, blue; voor beeldschermlicht), CMYK (cyan, magenta, yellow, key, resp. blauw, rood, geel , zwart; voor drukwerk).

Abet-kleuren: bekend Italiaans en internationaal bedrijf, gespecialiseerd in HPL (high pressure laminates) kleurenprints op alle mogelijke ondergronden zoals vezels, metalen, natuurstenen, composiet, ….

Klimaatklassen bij professionele koelmeubelen

Testcriteria voor het testen van professionele koelmeubelen, vooral winkelmeubelen. Meer informatie bij 'Ecologie en koelmeubelen,  wat zijn klimaatklassen en temperatuurklassen? '.

Klimaatklassen en categorieën

Indeling bij testcriteria in categoriën, volgens de behaalde temperaturen binnen de laadruimte. Meer informatie bij 'Ecologie en koelmeubelen,  wat zijn klimaatklassen en temperatuurklassen? '.

Koelmiddel

Ijs, water, glycoloplossingen, pekeloplossingen.

Korrelijs

Ijs, afkomstig van een trommel met een inwendige schroef, dat nog zo'n 15 à 20% water bevat en bijgevolg 20% meer weegt (600kg/m3 tegenover 475kg/m2); de warmte-afgifte is beperkter dan bij scherfijs.

Korrelijs II

Is goedkopere productieprincipe, gebruikt in horeca en middenstand, voor saladbars, dranken, kleine proceskoeling.

Koudemiddel

Chemisch of natuurlijk middel dat door faseverandering (vloeibaar <--> damp/gas) warmte wisselt met de omgeving; zie 'faq - koeltechniek '.

Latente warmte

Warmte gewisseld door faseverandering, bij constante temperatuur/druk.

LC low consumption

Meestal gebruikt ter aanduiding van EC -fans.

Licht(spectrum)kleur lichaam

Lichtspectrumkleur van een lichaam is verschillend door verschillende elektromagnetische straling: wordt uitgedrukt in een bepaalde frequentie en golflengte; gaat van 789THz en 380nm voor violet tot 400THz en 750nm voor rood met alle zichtbare kleuren van het spectrum ertussen;

(Het volledig elektromagnetisch spectrum gaat van hoogspanningslijnen en AM/FM radiogolven, over 2G, 3G, 4G,..GSM-signalen (700MHz-2,6GHz), over WIFI (900MHz- 5,9GHz), naar infrarood (300GHz), naar zichtbaar licht (>400THz, tot bijna 800THz), en naar ultraviolet (UV) en ioniserende straling (3PHz).)

Lichtbron-kleurweergave-index

De kleurweergave-index (Engels: CRI = colour rendering index) van een lichtbron is een kwaliteitsindex van de kleurweergave, zoals door de mens waargenomen, dit in vergelijking met een zwarte straler en een klassieke gloeilamp, die CRI-waarde 100 kregen. De CRI (Ra) bekijkt echter maar de kleurenradius R1 tot R8.
R9 (rood spectrum) en R10 (geel), beiden belangrijk voor weergave van voeding en hogere radiusnummers wordt niet meegerekend, wel in de Re.

De codering voor lampen zoals 830 of 83 en 840 of 84 geven de CRI (Ra) en de lichttemperatuur weer: 83 betekent CRI>80 en lichttemperatuur rond 3000K.

lichtkleur-temperatuur lichtbronnen

Lichtkleur en lichtkleurtemperatuur van lichtbronnen: van koele tot warme ervaring, wordt uitgedrukt in Kelvin (K), de zogenaamde CCT (correlated colour temperature), in vergelijking met een zwart lichaam:
gaat van flauw lucifer- en kaarslicht (1200 à 1800K), over op- of ondergaande zon (1800 à 3000K),
over gloeilamp en halogeen (2800 à 3000K), over neon TL (3000 à 4000K),
naar daglicht en middagzon (4000 à 6000K) of zeer felle zon of Lcd-schermen (6000 à 8000K),
en tot helder blauwe hemel (8000 à 10000K), en tot polair blauwe hemel (meer dan 10000K, tot zelfs bijna 30000K);

Qua kleur kan men zeggen: warm is van rood- en geelachtig licht en koud is meer blauw- en groenachtig licht;
- extra warm licht: <2700K
- warm wit: 2700 à 3000K (gebruikt in horeca, ontvangstruimten en privé leefruimten)
- neutraal wit: 3000 à 4000K (gebruikt in winkels, showrooms, privé badkamers)
- neutraal (koel) wit: 4000K
- koel wit: 5000K
- koel daglicht wit: >5000K (gebruikt in kantoren, studieruimten, instellingen, industrie)
- extra koel wit: 10000K

Lampen (standaard, gemiddelden):
- gloeilamp, mat glas: 2300 à 2700K
- halogeen: 2700 à 3200K
- spaarlamp: 2800 à 4000K
- TL: 3000 à 4500K  (neon, T5 = 5/8" diameter; T8=8/8"diameter)
- Led, traditioneel: 3100K (LED = light emitting diode)
  LED, actueel: 2500 à 6000K  (van bepaalde dimbare led 's kan dimmen warmere kleur opleveren)

Lichtsterkte

ofwel intensiteit van het licht, in Candela (cd) uitgedrukt, het vermogen van een lichtbron met een bepaalde frequentie, in een bepaalde hoek (steradiaal);

ofwel verlichtingssterkte, in lux, dit is het aantal lumen per m2, waarbij lumen de lichtstroom is in een bepaalde richting of de hoeveelheid licht per tijdseenheid; dus: hoeveelheid licht per oppervlakte;

ofwel luminantie: in candela per m2, als het ware lichtvermogen per m2;

Life Cycle Cost (LCC)

Aanduiding van de totale kostprijs voor aanschaf en exploitatie van bvb. een koelinstallatie in retail; bevat zowel de aankoopprijs, de prijs van gebruik, onderhoud, verbruik,……; uitgezet op de totale levensduur van de installatie.

Monoblocks

Zie insteekunits - inhangunits - rooftop units: stekkerklare koelsystemen met buiten- en binnengedeelte samen gebouwd, in tegenstelling tot split systemen.

Zijn kant - en -klare koel - of vriesunits voor koelcellen om respectievelijk
in een wand te steken (tussenisolatiepaneel, zogenaamde insteekunits), 
in 2 uitgezaagde U 's te hangen (inhangunits),
of om boven op het plafond te plaatsen (met plafondinblaas, zogenaamde rooftop units).

 

Portioneren

Voedingswaren in gepaste hoeveelheid verdelen of bijeenbrengen,hierbij maximaaal lettend op de voedselveiligheid wegens de manipulatie waarbij de koeling deels kan worden verlaten.

Presentatiekoeling

Korte, aantrekkelijke gekoelde bewaring en uitstalling, voor de verkoop, verwerking of verbruik.

Producttemperatuur

Het afkoelende product kan een nog hogere temperatuur hebben dan de ruimtetemperatuur, met name in de kern; daarom bestaan kernvoelers met meerdere meetpunten voor een juiste bepaling van de warmste kern, belangrijk bij snelkoelen.

RAL –kleuren

Van oorsprong Duits klasseersysteem van kleuren (ReichsAusschuss für Lieferbedingungen); het klassieke RAL-systeem bestaat uit 4 cijfers en een bijhorende kleuromschrijving; digitale afgeleiden benaderen mengverhoudingen bij RGB voor beeldschermen en CMYK voor drukwerk.

Relatieve vochtigheid

Verhouding tussen de absolute vochtigheid in g per m3 lucht en de hoeveelheid vocht nodig voor verzadiging (waarbij neerslag op oppervlakken begint op te treden).

Remrijzen

Het afremmen van het rijzen of fermenteren van deegwaren, door gisten spontaan in gang gezet bij voldoende hoge temperatuur, gebeurt dus met gepaste koeling en nadien langzame opwarming met vochttoevoeging.

Routing

Lay-out van een gebouw, van een route, gevolgd door een voedingsproduct.

RVS – inox – chroomstaal - ….

Roestvast staal (of minder nauwkeurig: roestvrij staal), zie ' FAQ- producten - RVS '.

Scherfijs

Aanduiding voor onderkoeld ijs van -6 à -8°C, dat quasi 0% water bevat en zo meer koude afgeeft (onderkoelingswarmte en geen nutteloos water, dat zeer weinig warmte wisselt); zijn grote scherven van een drum.

Schilferijs

Aanduiding gebruikt zowel voor Korrelijs als voor Scherfijs; kan gebruikt worden voor fijner (droog) scherfijs.

Skinplate

Via warmtebehandeling geplastificeerd staal, vaak in soort mierenstructuur (cf. formica-hout).

Slicing temperature

De dieptekoeltemperatuur van 0°C à -2°C, waarbij vlees gemakkelijk te versnijden is en de plakjes gelijk blijven.

Snelkoelen

Het snel afkoelen van pas bereide waren om maximaal de voedselveiligheid te garanderen en vooral microben geen kans te geven de bewaring (houdbaarheid) te vernietigen of te drastisch te beperken.

Snelvriezen

Het snel invriezen van waren, dus het snel doen uitkristaliseren van het aanwezige vocht, om nadien een lange houdbaarheid in de bewaardiepvriezer te kunnen garanderen, met kwaliteitsbehoud en maximaal kwantiteitsbehoud eveneens.

TCO : Total Cost of Ownership

De totale kostprijs om een goed of een installatie te bezitten, dit is aankoopprijs + gebruikskost inclusief herstellingen en onderhoud + verbruikskost aan energie, water,…..+ financiële kosten,….

TDA - Total Display Area

TDA (Total Display Area of Totale display-oppervlakte) = VPA (visible product area of zichtbare product etalage) + niet-benutte etaleeroppervlakte, alles uitgedrukt in m2 per lopende meter van een presentatiekoelmeubel.

TEC

Total Electric Consumption: totale elektrische consumptie, waar de koeling bij voedingsretail de hoofdmoot van uitmaakt. zie andere FAQ.

Temperatuur-werkingsgebied

Het normale werkgebied bij bepaalde klimaatklassen en - categorieën, temperaturen binnen de laadruimte, meestal koudste en warmste plaats.

Temperatuurbereik

Het normale instelbare bereik van een toestel, waarbij een normale werking mogelijk is; standaardcondities dus.

Vermalen crushed ice – gemalen ijs

Zie crushed ice: ijsblokjes, die door een sterke molen vermalen worden en dus een soort doorzichtig korrelijs zijn, voor toepassing in cocktails en buffetten.

Verordening

Europese wetgeving, direct van kracht in alle EU - lidstaten, zonder omzetting via nationale besluiten, zoals Richtlijnen of Directives.

Voelbare warmte

Warmte gewisseld door opwarming/afkoeling zonder faseverandering, dus niet-latente warmte, waarbij de temperatuur verandert.

VPA - visible product area

VPA of visible product area : zichtbare productoppervlak binnen het totale etaleeroppervlak van een koelmeubel, uitgedrukt in m2 per lopende meter koelmeubel.
VPA = TDA min het niet-gebruikte etaleeroppervlak.

Wat zijn klimaatklassen en temperatuurklassen? (norm EN-ISO 23953-1:2005)

Klimaatklassen bij presentatiemeubelen, soms bij bewaarmeubelen, zijn testcategorieën voor omgevingscondities:

Klasse Graden °C  Relatieve vochtigheid/dauwpunt/waterdamp in droge lucht
2 22°C 65% / 16,7 / 12,0
3 25°C 60% / 20,0 / 14,8
4 30°C 55% / 23,9 / 18,8
5 40°C 40%
Extended temperate SN 10°C tot 32°C  
Temperate N 16°C tot 32°C   
Sub-tropical class ST 18°C tot 38°C  
Tropical Class T 18°C tot 43°C  

Temperatuurklassen of –categorieën of werkingstemperatuur binnen laadruimte:

Klasse Hoogste t°C Laagste t°C
L1

≤ -15°C

≤ -18°C

L2 ≤ -12°C

≤ -18°C

L3 ≤ -12°C

≤ -15°C

M1 ≤ +5°C

≤ -1°C

M2

≤ +7°C

≤ -1°C

H

≤ +10°C

≤ +1°C

S

Speciale klasse

 

 

WYSIWYG

What You See Is What You Get : uit de grafische en informaticawereld = het afgebeelde stemt overeen met het werkelijke.
Kan ook een bedrijfsfilosofie zijn met een eerlijke communicatie naar de klant, waarbij de afgebeelde foto van het product ook het werkelijke is wat wordt geleverd.
Bij originele merken - marketing is WYSIWYG (spreek uit "wieziewig") een normale zaak, bij private labels vaak heel wat minder.